7

6. 11. 2022 v 15 h

Divadlo Reduta

Pavel Haas Quartet

Představení trvá 90 minut včetně jedné pauzy.

Koupit vstupenky

Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet č. 2 d moll 

Sergej Prokofjev: Smyčcový kvartet č. 2 F dur (na kabardinská témata), op. 92  

Leoš Janáček: Kvartet pro dvoje housle, violu a cello „Listy důvěrné“, JW VII/13

 

Koncert vynikajícího souboru Pavel Haas Quartet nabízí tři komorní díla, z nichž dvě patří k zásadním kompozicím české kvartetní literatury.

Janáček bývá často interpretován jako odpůrce Bedřicha Smetany, ale tato fáma, která se šířila již za Janáčkova života a notně mu komplikovala život, nemá pravdivý základ. Janáček si Smetany velice považoval, pouze nenašel cestu k jeho opernímu dílu. O to více si vážil Smetanovy komorní tvorby. Aby také ne – vždyť oba skladatelé v kvartetech, které jsou na programu tohoto koncertu, vytvořili jakési hudební autobiografie. Bedřich Smetana zkomponoval svůj Smyčcový kvartet č. 2 ve velmi tragickém období svého života. Po definitivní ztrátě sluchu doprovázené stálým pískotem v uších a postupně i dalšími zdravotními komplikacemi, které se projevovaly i na skladatelově duševním zdraví, na něj dolehla i absolutní společenská izolace. Svůj druhý kvartet zkomponoval v roce 1882 a sám jej charakterizoval tak, že pokračuje, kde „Z mého života“ skončilo, po katastrofě; představuje víření hudby v člověku, který ztratil sluch. Ve skladbě se tak odráží všechna bída, duševní neklid, melancholie, šťastné vzpomínky i ubývající životní síly geniálního tvůrce.

Janáček o padesát dva let později ve svém Kvartetu pro dvoje housle, violu a cello „Listy důvěrné“ popsal zážitky prožité s milovanou Kamilou Stösslovou. Obě díla spojuje značná intimita, citovost a tvůrčí pravdivost.

Prokofjevův Smyčcový kvartet č. 2 se zrodil za zcela jiné situace. V roce 1941 byl skladatel spolu s ostatními vybranými umělci evakuován kvůli nebezpečí spojenému s vypovězením paktu o neútočení a napadení Sovětského svazu německými vojsky. Prokofjev byl přemístěn do Nalčiku, hlavního města Kabardsko-Balkarské oblasti, na severním Kavkazu. A zde mu bylo doporučeno napsat dílo vycházející z tamní lidové kultury. Tak vznikl pozoruhodný druhý smyčcový kvartet inspirovaný lidovou melodikou a rytmem tohoto regionu. Premiéru mělo dílo za dramatických podmínek v Moskvě v roce 1942.

Jiří Zahrádka

Program koncertu ke stažení ⇩

Vybíráme z programu festivalu:

PŘI NÁKUPU 3 A VÍCE PŘEDSTAVENÍ ZÍSKÁVÁTE 25 % SLEVU, PŘI NÁKUPU 5 A VÍCE PŘEDSTAVENÍ ZÍSKÁVÁTE 30 % SLEVU.