Patricie Částková

dramaturgyně Janáčkovy opery NdB

Martin Glaser

ředitel Národního divadla Brno

Jiří Heřman

umělecký šéf Janáčkovy opery NdB

Marko Ivanović

šéfdirigent Janáčkovy opery NdB

Ondřej Pivoda

muzikolog

Svatava Šenková

vedoucí Centra dramaturgie TS Brno

Jiří Zahrádka

muzikolog

Marek Fišer

radní města Brna pro oblast kultury

Josef Herman

šéfredaktor Divadelních novin

Jan Hlaváč

hudební redaktor Českého rozhlasu

Vítězslav Mikeš

dramaturg Filharmonie Brno

Ludmila Němcová

ředitelka Nadace Leoše Janáčka

Barbara Maria Willi

děkanka Hudební fakulty JAMU